O Sakrabázi

SakraBáze je projekt, jehož cílem je shromáždit údaje o drobných sakrálních památkách v České republice.